JANUS KONSULT OCH FÖRLAG

 

bok.jpg (26482 bytes)

 

Janus presenterar en handbok i strategisk mediehantering för folkbibliotek.
Boken är skriven av Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg.

Strategisk mediehantering ska i första hand ses som en handbok eller manual för folk-
bibliotekens mediebeståndsuppbyggnad. Författarna presenterar också reflexioner och 
visioner om hur folkbiblioteket verkligen ska kunna bli tillgängligt för alla. Boken erbjuder verktyg 
för den som vill utveckla sitt mediebestånd utifrån två bärande tankar: att alla ska kunna ta 
del av folkbibliotekets service och att de resurser som ägnas folkbiblioteket ska användas så 
att man får ut största möjliga värde av dem i förhållande till de mål som den nationella 
bibliotekslagen och de lokala kulturmålen ställer upp. Boken diskuterar de problem och de behov 
som finns i en kommun och beskriver detaljerat hur man kan fastställa målen för verksamheten. 
Boken Strategisk medieplanering erbjuder mycket praktisk information om hur man formulerar 
och införlivar en strategi för folkbibliotekens verksamhet.Boken kostar 300 kr + moms och porto

OBS! Boken är nu slut på förlaget.

JAG BESTÄLLER BOKEN